(0182) 55 00 03

Wie is het Energiehuis

Het Energiehuis is een landelijk werkend en gecertificeerd adviesbureau. Wij ondersteunen al 10 jaar vele opdrachtgevers als o.a. EnergiePrestatieAdviseur op het gebied van de energiehuishouding van zowel bestaand als nieuw te ontwikkelen vastgoed.
Wij bieden oplossingen voor het realiseren van energiebesparingen, het voorkomen van energieverspilling en het hergebruiken van restwarmte. Door heldere en onafhankelijke adviezen onderbouwd met kosten- en batenanalyse wordt duidelijk waar de kansen liggen voor het reduceren van het energieverbruik. 
De adviezen hebben zowel betrekking op het vastgoed, de installaties als de financiële aspecten. Hierbij valt te denken aan investeringsbegroting, rendementsberekening, subsidiemogelijkheden als fiscale mogelijkheden.
Wij leveren niet alleen advies, maar blijven ook betrokken bij de uitvoering van deze adviezen en nazorg. De behaalde resultaten worden altijd door ons getoetst.

Hiermee voegen wij waarde toe voor onze opdrachtgevers, dit doen wij met een enorme daadkracht, flexibiliteit en ervaring. Hierdoor zijn wij een betrouwbare partner voor vraagstukken over energiebeheer ten behoeve van resultaatgericht vastgoedonderhoud. Hierbij werkend vanuit transparantie, focus en professionaliteit maakt dat wij al 10 jaar succesvol zijn in wat we doen.

Tot onze klantenkring rekenen wij onder meer woningbouwcorporaties, gemeentes, zorginstellingen, banken, verzekeraars, retail-organisaties, schoolbesturen en universiteiten, bouwmarkten, verenigingen van eigenaren.

Referenties zijn o.a. Bredeschool Het Gebouw (Leiden), Universiteit van Amsterdam, Woonbron, HW Wonen, Plus Vastgoed, Woonvisie, Ikea Delft, Habeko Wonen, de Zes Kernen, DAS Rechtsbijstand, Woonkracht10.