(0182) 55 00 03

Het Energiehuis

Energiebesparing in de woningbouw loont, niet alleen uit milieu oogpunt maar ook vanwege kostenbesparing !

Het Energiehuis

Energiebesparing in de woningbouw loont, niet alleen uit milieu oogpunt maar ook vanwege kostenbesparing !

Het Energiehuis

Energiebesparing in de woningbouw loont, niet alleen uit milieu oogpunt maar ook vanwege kostenbesparing !

Het Energiehuis

Energiebesparing in de woningbouw loont, niet alleen uit milieu oogpunt maar ook vanwege kostenbesparing !

Het Energiehuis

Energiebesparing in de woningbouw loont, niet alleen uit milieu oogpunt maar ook vanwege kostenbesparing !

I

Publicatiedatum: 12 oktober 2020

Invoering NTA 8800 per 1 januari onomkeerbaar

Minister Ollongren reageert vandaag op de aangenomen motie Koerhuis van 22 september, die de prijs van het energielabel laag wil houden per 1 januari 2021. Het vasthouden aan het huidige vereenvoudigd energielabel is in strijd met de EPBD richtlijn, omdat het VEL niet is uitgedrukt in kWh/m2 en de bepalingsmethode niet is beschreven volgens de normen, zo meldt minister Ollongren in de brief. Bovendien zou het voor de sector, die zich op de wijzigingen van BENG en de nieuwe energielabelsystematiek aan het voorbereiden is, veel problemen opleveren. FedEC heeft dit punt kracht bij gezet middels een brief aan de minister.

Betrouwbare informatie

Consumenten die een woning gaan kopen of huren hebben belang bij betrouwbare informatie over de energiezuinigheid, het aandeel hernieuwbare energie en de energieprestaties. De minister belooft om een internationale vergelijking te laten maken van prijzen in andere Europese lidstaten met gelijke condities en gaat de initiatieven rondom verdere digitalisering en datakoppelingen volgen zodat op termijn wellicht ook hierdoor kostenreducties mogelijk zijn. De minister zegt toe om in de tweede helft van 2021 haar bevindingen te delen.

Aansprakelijkheid

Ten aanzien van de aansprakelijkheid van de adviseur bij het afgeven van een foutief energielabel zegt de minister dat dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Aan energieadviseurs worden kwaliteitseisen gesteld in een certificeringssysteem en door de woningopname door een vakbekwaam energieadviseur te laten doen wordt het energielabel voor woningen vanaf 1 januari 2021 betrouwbaarder. Of in een concreet geval aansprakelijkheid moet worden aangenomen door de adviseur hangt ook af van de inhoud van contractuele verhoudingen tussen de energieadviseur en opdrachtgever.

De gehele Kamerbrief vindt u hier.

Bij vragen staan ons medewerkers voor u klaar om deze te beantwoorden. U kunt ons tijdens kantooruren 

bereiken via : 0182-550003.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantoren naar label C. of toch A?

Publicatiedatum: 30 september 2019

Uit recent onderzoek van het RVO blijkt dat slechts 36% van alle kantoren in Nederland intussen energielabel C of beter heeft. Nog genoeg te doen dus! Uiteraard voor de 64% die nog geen Label C heeft, maar ook om de 36% met een groen label nog verder op de toekomst voor te bereiden. Want label C is nog maar het begin.

Wat zijn nu precies de verschillende beweegredenen voor eigenaren om hun kantoren te verduurzamen?

1. Vanaf 1 januari 2023 is een energielabel C of beter verplicht
Dit betekent volgens het Bouwbesluit 2012 een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand niet aan de eisen per 1 januari 2023, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. Tevens is een energielabel verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een pand. Gemeenten gaan toezien op de naleving van de labelverplichting. Een waarschuwing kan een gebouweigenaar alsnog de kans geven om te voldoen aan de verplichting maar een dwangsom of zelfs sluiting van het gebouw zijn niet uitgesloten.

2. Vanaf 1 januari 2030 energielabel A verplicht?
Het is nog niet officieel bevestigd, maar de wens is wel uitgesproken: in 2030 is minimaal energielabel A verplicht voor kantoren.

3. Marktwaarde
Wetgeving is niet de enige reden om tot energielabel A of C over te gaan. Uit cijfers is gebleken dat een gebouw wat veel energie behoeft slecht op de markt ligt. De banken willen daarom in de komende jaren enkel duurzaam kantoorvastgoed financieren, het zogenaamde GroeneVastgoed. Dit houdt in dat het gebouw al is voorzien van een minimaal C label of dat er een onderbouwd maatwerkadvies met behorende MJOP ten gronde ligt. De banken willen immers niet met slecht vastgoed achterblijven.