(0182) 55 00 03

NEN 2580

Wat is NEN 2580?

NEN 2580 is een Nederlandse Norm (NEN) voor het meten van vloeroppervlakten en inhouden bouwkundige objecten, zoals woningen, bedrijfspanden en terreinen met een bouwbestemming. In de NEN 2580 zijn de termen, definities en bepalingsmethoden voor het beschrijven en berekenen van verschillende waarden vastgelegd. Zo geeft de NEN 2580 bijvoorbeeld aan of een gemeenschappelijk trappenhuis wel of niet onder de oppervlakte van een gebruiksruimte valt. Kortom, de NEN 2580 is een norm voor het op het opmaken van eenduidige oppervlakte- en inhoudsanalyses door een uniforme vaststelling van basisgegevens.

Plattegronden conform NEN 2580

Plattegronden en meetstaten voor officiële documenten kunnen worden opgesteld volgens de voorschriften van de NEN 2580. Verschillende oppervlakken vereisen verschillende manieren van meten, vastgelegd in de NEN 2580 – door volgens deze voorschriften te meten verkrijgen we een betrouwbare plattegrond. De NEN2580-conforme plattegronden geven een duidelijk beeld van de oppervlakte- en inhoudswaarden van uw gebouw.

NEN 2580-meting aanvragen

Wilt u een meting laten doen of een plattegrond laten maken die voldoet aan de eisen die vastgelegd zijn in de NEN 2580? Dan kunt u bij Het Energiehuis goed terecht. Het Energiehuis beschikt over vakkundige inspecteurs die op de hoogte zijn van de bepalingen van de NEN 2580. Hierdoor gaan zij snel en goed te werken en leveren ze hoogwaardige meetcerticaten die voldoen aan alle eisen van de NEN 2580. Bij deze meetcerticaten leveren we ook de verdeelstaten voor (deel)verhuur, waardoor u een verdeling maken van de ruimten naar verschillende huurders in een gebouw. Aan de hand van een oppervlaktemeting conform de NEN 2580 kunnen bijvoorbeeld huurcontracten worden opgesteld. Daarnaast kunt u de NEN-2580-plattegrond gebruiken als richtlijn voor kostenverdeling. Een plattegrond conform NEN 2580 kan dus ook helpen bij het bepalen van een eerlijke huurprijs. Wilt u een NEN 2580 meting met plattegrond aanvragen? Dat kan direct via onze website!

Meer weten? Bekijk ook onze pagina's over:

Bouwkundige plattegronden

NEN2580