(0182) 55 00 03

Energielabel Woningen (EPA-W)

Waarom is een energielabel belangrijk?

Energiebesparing in de woningbouw loont, niet alleen uit milieuoogpunt maar ook vanwege kostenbesparing en waardevermeerdering. De vraag naar energiezuinige woningen stijgt en de overheid stimuleert het nemen van energiebesparende maatregelen om zo het milieu te sparen.

Een van de maatregelen heeft tot gevolg dat u vanaf 1 januari 2008 als eigenaar/verhuurder van uw woning bij verkoop of verhuur een energielabel moet overhandigen aan de koper/huurder.

Naast deze verplichting kan het voor u en uw portemonnee interessant zijn om uw woning energiezuiniger te maken omdat u dan bespaart op uw energiekosten. Tevens kan het energielabel de waarde van uw woning opdrijven.

In toenemende mate ontstaan er interessante financieringsconstructies om woningen energiezuinig te maken.

Wat is een energielabel?

Het energielabel woningen heet officieel het energieprestatiecertificaat. Het ziet eruit als het bekende energielabel van wasmachines en andere apparaten. Op het certificaat staan zeven energieklassen weergegeven. De klassen lopen van G (zeer onzuinig) tot A (zeer zuinig). A is nog opgedeeld in A, A+ en A++ (zuinigste).

De klassen worden bepaald op basis van een Energie-index (EI).
Dit getal wordt berekend op grond van kenmerken van de woning, zoals de kwaliteit van woningisolatie, de zuinigheid van installaties en de aanwezigheid van zonnepanelen en zonneboilers. De Energie-index is een maat voor het energieverbruik per vierkante meter woonoppervlak per jaar. Het energieverbruik van verschillende woningen (groot en klein) is hierdoor goed met elkaar te vergelijken.

Hoe gaan wij te werk?
De adviseur komt bij u langs en maakt een optelsom van de totale isolatie van uw woning, zoals het dak, de muren, de vloeren en de ramen. Ook wordt er gekeken naar de energiezuinigheid van de vaste installaties. Denk aan warm water, ventilatie en verwarming. Hieruit volgt een analyse van de huidige situatie (Energie-index) van uw eigen woning, waar het energiecertificaat voorkomt.

Vervolgens benoemen we voor u de maatregelen die de woning energiezuiniger kunnen maken, zoals de isolatie voor daken/ramen en bijvoorbeeld een zuinige cv-ketel met hun energierendement.

Een begroting van de kosten voor de investering en de terugverdientijd vallen niet binnen het opleveren van een energielabel. Indien u dit wenst verzorgen we graag voor u een maatwerkadvies, zodat u de kosten en baten voor uzelf goed in kaart heeft. Hierdoor krijgt u meer zekerheid over de gevolgen van een door te nemen beslissing.

In samenhang met het energielabel kunnen we ook het binnenmilieuprofiel van uw woning bepalen.

Dit is van belang omdat de getroffen maatregelen voor het verhogen van uw energielabel vaak directe invloed hebben op het binnenmilieuprofiel. Wij adviseren onze opdrachtgevers daarom om deze 2 onderwerpen met elkaar in samenhang te inventariseren, zodat de (eventueel) te nemen maatregelen in lijn liggen met de eisen en wensen van het binnenmilieuprofiel. Hiermee voorkomt u dat u achteraf voor verrassingen komt te staan en dus met extra kosten wordt geconfronteerd.

 

Waarom een binnenmilieuprofiel

Een groot deel van de maatregelen, genomen om de energieprestatie van een pand te verbeteren, kunnen een negatief effect hebben op het binnenmilieu.
Er kunnen dus risico’s ontstaan bij energieverbetering, en daarbij wilt u ook geen kansen voor verbetering laten liggen.

Zo ligt bijvoorbeeld de focus bij woningbouw met name op energiezuinigheid, wat kan leiden tot luchtdichte woningen waardoor de binnenluchtkwaliteit te wensen overlaat. Dit doet zich regelmatig voor bij nieuwbouw, maar vooral ook bij groot onderhoud en renovatieprojecten.
Het is dus van belang om bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen ook te kijken naar de effecten op het binnenmilieu.

Energiebesparing, gezondheid en comfort dienen daarbij gelijk te wegen.

Wat is een binnenmilieuprofiel

Het binnenmilieuprofiel geeft snel inzicht in de gezondheidsrisico’s van uw vastgoed. Of dit nu een woning, kantoor of een ander object is.

De norm ISSO 82.4 – Bepalingsmethode Binnenmilieuprofiel Woningen – biedt een snelle methode om de kwaliteit van het binnenmilieu in kaart te brengen.

Middels het meten en weergeven van scores op 8 aspecten, die ook weer bestaan uit deelaspecten is er een duidelijk beeld van de kwaliteit van het binnenmilieu.

Het gaat hier om zaken als:

 • Luchtverversing
 • Vocht en schimmel
 • Verbrandingsgassen
 • Thermisch comfort in de winter
 • Oververhitting in de zomer
 • Installatiegeluid
 • Geluidsisolatie
 • Daglichttoetreding

U als opdrachtgever en/of bewoner krijgen hierbij een overzicht van gerichte verbetermaatregelen met hun kosten.

Het uitgangspunt van de methode is dat binnen een beperkte tijd en zonder gebruik van kostbare meetapparatuur, een goed algemeen beeld van de belangrijkste risicofactoren ontstaat.

Wat levert het op?

Een binnenmilieuprofiel

 • Geeft snel een beeld van de gezondheidsrisico’s in een woning/pand
 • Kan eigenaren motiveren verbeteringen uit te voeren
 • Maakt inzichtelijk waar win-win situaties zijn (en energiebesparen en comfort verbeteren)
 • Let op:

Een binnenmilieuprofiel houdt geen rekening met bewonersgedrag, en is ook geen advies op maat. Dit valt beide onder het maatwerkadvies.

Hoe werkt het?

Een gecertificeerd adviseur komt bij u langs en bekijkt in uw woning uw binnenhuisprofiel. Hierbij wordt gemeten op de genoemde 8 aspecten. Van deze metingen ontvangt u een helder rapport. Dit rapport biedt inzicht in de mogelijke risico’s en kansen voor het verbeteren van de gezondheid en comfort.