(0182) 55 00 03

Energielabel (zakelijk vastgoed)EPA-U)

Waarom is een energielabel utiliteit (EPA-U) belangrijk?

Als eigenaar van vastgoed investeert u veel geld ten behoeve van het gebruik, het onderhoud en het beheer van uw vastgoed. Door een slimme inzet van energiebesparende maatregelen is het mogelijk jaarlijks geld te besparen op de exploitatie van uw vastgoed. Tevens hebben energiebesparende maatregelen een positieve invloed op de waardeontwikkeling van uw vastgoed. Of het nu gaat om maatschappelijk, corporate, of retail-vastgoed, centraal staat steeds meer dat het vastgoed beter moet renderen met minder inspanning.

Ook overheidsmaatregelen verplichten u tot steeds meer met betrekking tot het nemen van maatregelen om de energieuitstoot van uw vastgoed te beperken. De huidige wet- en regelgeving schept verplichtingen voor eigenaren van vastgoed op het gebied van de energieprestatie:

 • Vanaf 1 januari 2008 moet u als eigenaar/verhuurder van uw woning en andere gebouwen bij verkoop of verhuur een energielabel overhandigen aan de koper/huurder
 • Energielabel bij oplevering van nieuwbouw is verplicht per 1 juli 2014
 • Openbare publieke gebouwen moeten per 01 juli 2014 een energielabel ophangen op een voor het publiek zichtbare plek. Dit geldt voor panden vanaf 500m2. Naar verwachting wordt deze grens verlaagd naar 250m2n in 2015. 

Wellicht vindt u het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van een milieuvriendelijk en gezond leef- en werkklimaat. Wat uw motivatie ook mag zijn, het is duidelijk dat aandacht voor energie loont!

Met het energielabel voor gebouwen krijgt u als vastgoedeigenaar/-exploitant meer inzicht in de energieprestatie van uw pand.

Waarom is een EnergiePrestatieAdvies (Utiliteitsbouw) belangrijk
Als aanvulling op het energielabel geeft een EPA-U u inzicht in de investering en de (financiële) gevolgen en opbrengsten van energiebesparende mogelijkheden.

De voordelen voor u op een rij:
1.    Fiscaal    
* U ontvangt fiscale tegemoetkoming in het opstellen van de EPA (dit kan oplopen tot meer dan de helft van de kosten voor de EPA)                              
* U ontvangt fiscaal voordeel op de kosten van de uitvoering van de energiemaatregelen

2.    Wet milieubeheer
U heeft een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de  wet milieubeheer, bijvoorbeeld voor het opstellen van meerjarenafspraken met de gemeente

3.    Verlaging van de energielasten.
Door het uitvoeren van de maatregelen vanuit de EPA-U vermindert u o.a. uw energiekosten

De fiscale voorziening is geregeld in de energieinvesteringsaftrek (EIA)
De EnergieInvesteringsAftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee bedrijven premie kunnen ontvangen voor een energieadvies en voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen uit zo´n advies. In de praktijk hoeft een bedrijf een deel van de kosten van het energieonderzoek niet zelf te dragen. 

Daarbij kunt u als eigenaar/exploitant 44% van de kosten van het energieadvies (voor bestaande gebouwen en/of processen) aftrekken van de fiscale winst. Het netto voordeel bij een vennootschapsbelasting van 31,5% is 14%.

Daarnaast zijn er een aantal voordelige financieringsconstructies om de maatregelen te laten uitvoeren. Dit alles brengen wij voor u in kaart in het advies.

Wat is een EnergiePrestatieAdvies (U)
Een EPA-U is een deskundig en praktisch energieadvies, toegespitst op de specifieke bedrijfsaccommodatie. U verkrijgt een gedegen en compleet inzicht in de energetische kwaliteit van uw vastgoed:

-      Inzicht in de bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen
-      Een helder overzicht van de huidige energieprestatie
-      Een overzicht van alle kosten, baten en terugverdientijden van de energiegeraleteerde maatregelen die uit het advies voortvloeien

De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via certificering op basis van de nationale beoordelingsrichtlijn (BRL). 

Wat is een goed moment voor een EPA?
Een verbouwing van uw bedrijfsaccommodatie is bij uitstek een gelegenheid om een energieadvies te laten uitvoeren. Ook kan het goed samenvallen met een inventarisatie/opname van uw bezit of conditiemeting ten behoeve van een meerjarenonderhoudsplanning. Het verwerken van de data die uit de inventarisatie ten behoeve van de EPA-U kunnen wij voor u verzorgen. Belangrijk hierbij is dat deze data direct ingezet kan worden voor andere doeleinden, zodat dubbel werk wordt voorkomen. Een van de methodieken die we hierbij gebruiken is dat we de gegenereerde data kunnen toevoegen aan een BIM-model van uw pand. 


Hoe doen wij dat?
In het algemeen ziet de adviesprocedure er in grote lijnen als volgt uit: 

 • Inventarisatie van uw wensen/eisen ten aanzien van de EPA-U. Voor een goed advies is uw doelstelling en motivatie van belang. We leggen de afspraken over het resultaat vast voordat we starten
 • Schrijven projectplan
 • Gebouwopname op locatie en beoordeling tekenwerk en technisch dossier
  Onze adviseur verzamelt alle benodigde gegevens. De adviseur moet toegang kunnen krijgen tot alle gebouwdelen en installaties. Daarnaast dienen relevante bouwkundige en installatietechnische tekeningen aanwezig te zijn.
 • Analyse van de opname- en intakegegevens. Tijdens de analyse wordt het gebouw gemodelleerd in een rekenprogramma waardoor een reëele inschatting gemaakt wordt van kosten en terugverdientijden. Het concept advies wordt besproken met u als opdrachtgever, alvorens de definitieve rapportage in tweevoud wordt toegezonden.
 • Rapportage van de mogelijkheden van energiebesparing en de bijbehorende investeringen. Een plan van aanpak vormt onderdeel van de rapportage.
 • Evaluatie. Enkele weken na ontvangst van de rapportage bespreken we met u de resultaten van het advies. U kunt dit moment gebruiken om eventuele vragen te stellen.

In samenhang met het energielabel kunnen we ook het binnenmilieuprofiel van uw vastgoed bepalen.

Dit is van belang omdat de getroffen maatregelen in het kader van het EnergiePrestatieAdvies vaak directe invloed hebben op het binnenmilieuprofiel. Wij adviseren onze opdrachtgevers daarom om deze 2 onderwerpen met elkaar in samenhang te inventariseren, zodat de (eventueel) te nemen maatregelen in lijn liggen met de eisen en wensen van het binnenmilieuprofiel. Hiermee voorkomt u dat u achteraf voor verrassingen komt te staan en dus met extra kosten wordt geconfronteerd.

Waarom een binnenmilieuprofiel
Een groot deel van de maatregelen, genomen om de energieprestatie van een pand te verbeteren, kunnen een negatief effect hebben op het binnenmilieu. Zo kunnen er dus risico’s ontstaan bij energieverbetering, en u wil ook geen kansen voor verbetering laten liggen.

Bijvoorbeeld bij woningbouw ligt de focus met name op energiezuinigheid, wat kan leiden tot luchtdichte woningen waardoor de binnenluchtkwaliteit te wensen overlaat. Dit doet zich regelmatig voor bij nieuwbouw, maar vooral ook bij groot onderhoud en renovatieprojecten.

Het is dus van belang om bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen ook te kijken naar de effecten op het binnenmilieu.

Energiebesparing, gezondheid en comfort dienen daarbij gelijk te wegen.

Wat is een binnenmilieuprofiel
Het binnenmilieu geeft snel inzicht in de gezondheidsrisico’s van uw vastgoed. Of dit nu een woning, kantoor of een ander object is. De norm ISSO 82.4 – Bepalingsmethode Binnenmilieuprofiel Woningen – biedt een snelle methode om de kwaliteit van het binnenmilieu in kaart te brengen. Middels het meten en weergeven van scores op 8 aspecten, die ook weer bestaan uit deelaspecten is er een duidelijk beeld van de kwaliteit van het binnenmilieu.

Het gaat hier om zaken als:

 • Luchtverversing
 • Vocht en schimmel
 • Verbrandingsgassen
 • Thermisch comfort in de winter
 • Oververhitting in de zomer
 • Installatiegeluid
 • Geluidsisolatie
 • Daglichttoetreding

U als opdrachtgever en/of bewoner krijgen hierbij een overzicht van gerichte verbetermaatregelen met hun kosten.

Het uitgangspunt van de methode is dat binnen een beperkte tijd en zonder gebruik van kostbare meetapparatuur, een goed algemeen beeld van de belangrijkste risicofactoren ontstaat.

Wat levert het op?
Een binnenmilieuprofiel

* Geeft snel een beeld van de gezondheidsrisico’s van het vastgoedobject
* Kan u motiveren verbeteringen uit te voeren
* Maakt inzichtelijk waar win-win situaties zijn (en energiebesparen en comfort verbeteren)

Let op:
Een binnenmilieuprofiel houdt geen rekening met huurders-/gebruikersgedrag, en is ook geen advies op maat. Dit valt beide onder het maatwerkadvies.

Hoe werkt het?
Een gecertificeerd adviseur komt bij u langs en bekijkt het binnenmilieuprofiel. Hierbij wordt gemeten op de genoemde 8 aspecten. Van deze metingen ontvangt u een helder rapport. Dit rapport biedt inzicht in de mogelijke risico’s en kansen voor het verbeteren van de gezondheid en comfort.