(0182) 55 00 03

NEN2580

Wat houdt de NEN2580 in?

De NEN2580 is een Nederlandse Norm waarin bepalingen, voorwaarden en methoden omtrent het meten en van oppervlakten en inhouden van gebouwen, ruimtes en kavels met een bouwbestemming zijn vastgelegd. Verschillende waarden zoals bruto, netto en verhuurbaar vloeroppervlak kunnen aan de hand van de NEN2580 berekend worden. Zo geeft de NEN2580 onder andere voorschriften over welk deel van een ruimte tot verhuurbaar vloeroppervlak gerekend mag worden. Volgens de NEN2580 kan dit bijvoorbeeld afhangen van hoe hoog de ruimte is. Ook over welke gemeenschappelijke ruimten wel of niet als gebruiksruimte gerekend kunnen worden geeft de NEN2580 voorschriften. Omdat de NEN2580 gestandaardiseerde oppervlakte- en inhoudsanalyses, biedt is meting aan de hand van deze normen een betrouwbaar document dat gebruikt kan worden voor officiële documenten. De NEN2580 wordt overigens regelmatig herzien; sinds de introductie in 1991 ins de norm twee keer herzien en in 2008 aangevuld met een wijzigingsblad.

NEN2580-metingen

Het Energiehuis heeft ervaringen met het uitvoeren van metingen volgens de NEN2580. Bij de metingen werken we volgens de definities die zijn vastgelegd in de NEN2580. Zo maken we bij oppervlaktemetingen onderscheid tussen bruto en netto vloeroppervlak, gebouwoppervlak en verhuurbaar oppervlak. Bij de NEN2580-conforme meetrapporten kunnen we ook verdeelstaten voor deel(verhuur) leveren. Met deze gegevens kunt u de huurkosten op een gegronde manier verdelen. De NEN2580 geldt immers als betrouwbare norm en universele standaard, waardoor deze bij huurcontracten een geschikt hulpmiddel is. Voor een eerlijke kostenverdeling hebben zowel huurders als verhuurders daarom baat bij een vakkundig uitgevoerd meetrapport dat voldoet aan de NEN2580.

NEN2580-meting aanvragen

Bent u op zoek naar een adviesbureau dat uw woning, gebouw of ruimte kan meten volgens de NEN2580? Neem dan contact op met Het Energiehuis. Onze adviseurs gaan op een snelle en vakkundige manier te werk, waardoor wij u een betrouwbare NEN2580-meting kunnen leveren. Als u meer wilt weten of een offerte wilt aanvragen kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons nemen of direct informatie aanvragen via onze website.

Meer weten? Bekijk ook onze pagina's over:

NEN 2580

Meetcertificaat plattegrond