(0182) 55 00 03

NEN 2580 inhoud

Wilt u een officiële plattegrond laten maken waarin de oppervlakte en inhoud van uw gebouw zijn vastgelegd? In dat geval zult u uw gebouw volgens de NEN 2580 moeten laten meten.

De NEN 2580 is een Nederlandse Norm die is ontwikkeld voor een eenduidige bepaling van de oppervlakte en inhoud van gebouwen. In de NEN 2580 zijn alle termen, definities en bepalingsmethoden voor het berekenen van de oppervlakte en inhoud van gebouwen vastgesteld. De NEN 2580 is voor het eerst opgesteld in 1991. Sindsdien is de inhoud een aantal keer herzien. Het is daarom belangrijk dat degene die de metingen uitvoert op de hoogte is van de inhoud van de meeste recente versie van de NEN 2580.

Het Energiehuis is specialist in het uitvoeringen van metingen en het opstellen van plattegronden die voldoen aan de NEN 2580. Wij zijn op de hoogte van alle eisen die de NEN2580 stelt bij het meten van de inhoud van een gebouw. Onze gecertificeerde adviseurs gaan vakkundig te werk en stellen meetwaarden op een betrouwbare manier vast, doordat ze werken volgens de richtlijnen van de NEN2580. Zo maken we onderscheid gemaakt tussen bruto en netto vloeroppervlak, gebouwoppervlak en verhuurbaar vloeroppervlak. Ook zowel de bruto inhoud als de netto inhoud van een gebouw kunnen we bepalen volgens de NEN 2580. Deze waarden worden verwerkt in een meetcertificaat. Dit meetcertificaat geeft een helder en duidelijk beeld van de verschillende gegevens omtrent oppervlakte en inhoud van het gebouw. Dankzij de NEN2580 zijn deze gegevens gestandaardiseerd, en geeft het meetcertificaat een objectief beeld van de inhouds- en oppervlaktewaarden.

De inhoud een meetcertificaat dat voldoet aan de NEN 2580 is onmisbaar voor makelaars en woningcorporaties. Danzij de NEN 2580 geeft het certificaat immers de formele oppervlakte- en inhoudswaarden die nodig zijn bij het opstellen van huurcontracten. De inhoud van de meetcertificaten die Het Energiehuis opstelt bestaat daarom niet alleen de verschillende meetwaarden, maar levert ook de verdeelstaten voor (deel)verhuur. Zo geven de meetcertificaten en plattegronden die Het Energiehuis opstelt u alle informatie die u nodig hebt. 

Meer weten? Bekijk ook onze pagina's over:

Meetcertificaat plattegrond

Bouwkundige plattegronden