(0182) 55 00 03

Het Energiehuis

Energiebesparing in de woningbouw loont, niet alleen uit milieu oogpunt maar ook vanwege kostenbesparing !

Het Energiehuis

Energiebesparing in de woningbouw loont, niet alleen uit milieu oogpunt maar ook vanwege kostenbesparing !

Het Energiehuis

Energiebesparing in de woningbouw loont, niet alleen uit milieu oogpunt maar ook vanwege kostenbesparing !

Het Energiehuis

Energiebesparing in de woningbouw loont, niet alleen uit milieu oogpunt maar ook vanwege kostenbesparing !

Het Energiehuis

Energiebesparing in de woningbouw loont, niet alleen uit milieu oogpunt maar ook vanwege kostenbesparing !

Nieuw label vervangt huidige label

Vanaf 1 januari 2015 gaat het nodige veranderen rondom de systematiek van het Energielabel voor woningen. De belangrijkste verandering is dat elke particuliere woningbezitter zonder label in het nieuwe jaar een voorlopig Energielabel krijgt toegestuurd. Nadat de bewoner de woningkenmerken in een webtool heeft ingevoerd en een erkend deskundige deze heeft gecontroleerd, ontvangt de eigenaar een definitief Energielabel. Het huidige, meer onderbouwde Energielabel wordt vanaf 2015 alleen nog uitgedrukt in de Energie-index. Dit is vooral belangrijk voor professionele woningbezitters, omdat de huurwaarde ervan afhankelijk is.

Energielabel
• Wordt opgesteld door de woningbezitter
• Wordt beoordeeld door een erkend deskundige
• De woningeigenaar blijft verantwoordelijk voor de juistheid
• Wordt een labelklasse (A, B, C, etc.)

Energie-index (conform 'Nader Voorschrift')
• Kan alleen opgesteld worden door een voor de BRL 9500 gecertificeerd bedrijf
• Wordt o.a. gebruikt in het woningwaarderingsstelsel
• Betreft een index (cijfer) en geen labelklasse

Het huidige energielabel, dat in 2008 werd ingevoerd om energiebesparend gedrag te bevorderen, wordt door het nieuwe vervangen. Wat houdt dit nieuwe energielabel in?

Woningeigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen vanaf 2015 een brief met de indicatie van het energielabel van hun woning. Dat label kunnen ze online aanpassen, zodat de label- en huiskenmerken met elkaar overeenkomen. Na goedkeuring door een erkend deskundige wordt het energielabel geregistreerd in een landelijke database. De aanvraag kost ‘een paar tientjes’. Woningeigenaren van woningen en  appartementen  moeten bij verkoop, verhuur of oplevering een label overleggen.

Het Nader Voorschrift vervangt per 1 januari 2015 de huidige EPA methodiek voor woningbouw. Het Nader Voorschrift beschrijft de wijzigingen ten opzichte van NEN 7120 om de energieprestatie voor bestaande gebouwen te kunnen bepalen.  Met het Nader Voorschrift kan zowel de energieprestatie van bestaande als nieuwe woningen bepaald worden. Deze energieprestatie kan vanaf 1 januari 2015 alleen nog in de Energie-Index worden uitgedrukt.

Het Nader Voorschrift vraagt extra invoervelden ten opzichte van de huidige methodiek. Er moeten extra gegevens ingevoerd worden om de nieuwe Energie-Index te berekenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan orientatie van de geveldelen of aan perimeters. Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.RVO.nl) vindt u meer informatie over het Nader voorschrift.

Boete
Vanaf 2015 geldt een boete als de verkoper of verhuurder geen label kan aantonen. Er zijn voor deze boete bedragen genoemd tussen de 450 en 20.000 (bedrijfsonroerendgoed) euro. Het huidige energielabel gaat energieprestatiecertificaat heten. Een maatwerkadvies geeft energiebesparende maatregelen aan die de woning energiezuiniger maken. Wanneer dat niet ouder dan tien jaar is kan dit in plaats van het  energielabel gebruikt worden bij verkoop.  Voor nieuwbouwwoningen geldt een energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Is de bouwvergunning van uw woning niet langer dan tien jaar geleden aangevraagd? Dan mag bij verkoop de EPC-berekening overhandigd worden in plaats van het energielabel. 

Herziene energielabel voor utiliteitsbouw verplicht per 1 juli 2014
De verplichtingen voor het energielabel utiliteitsbouw veranderen, omdat de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen is herzien. Het energielabel is vanaf 1 juli 2014 ook verplicht voor nieuwe utiliteitsbouw.
Daarnaast moet in gebouwen groter dan 500 m2 het energielabel op een zichtbare plek worden bevestigd als het een publiek overheidsgebouw is of een publiek gebouw dat over een energielabel beschikt.

De verplichtingen rond de energieprestatie van gebouwen veranderen omdat de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen is herzien in 2010. Voor bestaande utiliteitsbouw was het energielabel al verplicht sinds 2008. Voor nieuwe utiliteitsbouw volstond tot op heden het Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) berekening behorende bij een bouwaanvraag, als die niet ouder was dan 10 jaar. Vanaf 1 juli 2014 is het energielabel echter ook voor nieuwe utiliteitsbouw verplicht. Na de oplevering wordt de uitgevoerde kwaliteit (maatregelen en EPC) getoetst en omgezet naar een energielabel.

Zichtbaar label
Publieke overheidsgebouwen moeten per 1 juli 2014 vanaf 500 m² het energielabel op een voor het publiek zichtbare plek bevestigen. Voor alle andere publieke gebouwen (zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels) vanaf 500 m² geldt per 1 juli 2014 dat het energielabel – indien aanwezig – op een voor het publiek zichtbare plek moet hangen.